Če slučajno še niste vedeli

Če slučajno še niste vedeli

Z današnjim dnem uradno začenjamo z aktivnostmi projekta ICYDK: In Case You Didn’t Know ali po slovensko, Če slučajno še ne veš. Namen projekta je osveščanje o pomenu intelektualne lastnine. Naša ciljna skupina so mladi od 13. – 18. leta starosti.

Izhajali bomo iz vloge intelektualne lastnine v njihovem vsakdanjem življenju in posledično iz ugotovitev analiz, ki jih je v državah EU izvedel EUIPO, oziroma Observatorij za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v letih 2016 in 2017. Med drugim ugotavlja zaskrbljujoče trende v odnosu in samem dojemanju intelektualne lastnine med mladimi. Analize so pokazale, da se slovenska mladina na žalost uvršča na dno lestvice.

Preko različnih aktivnosti bomo ugotavljali, kako mladi prihajajo v stik z intelektualno lastnino, kako jo uporabljajo (nelegalno nalaganje filmov, glasbe in fotografij, kupovanje ponaredkov itd.), jim pokazali konkretne posledice zlorabe ter na drugi strani predstavili pozitivne učinke spoštovanja. Predvsem jim bomo poskusili z aktivno udeležbo predstaviti, da je spoštovanjem avtorskih in drugih sorodnih pravic nekaj, kar vpliva tudi na njihovo življenje oziroma da nespoštovanje teh pravic prinaša negativne posledice. Težišče bo tako na pozitivnem, proaktivnem pristopu.

Tehniški muzej Slovenije projekt izvaja s podporo Evropskega urada za intelektualno lastnino in v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino ter Slovensko tiskovno agencijo.