Patent – za žive in mrtve

Patent – za žive in mrtve

V projekt ICYDK: Če slučajno še ne veš smo vključili mladega ustvarjalca, ki je s serijo kratkih filmov na svoj in mladim razumljiv način predstavil izbrana področja intelektualne lastnine.

Filmček z naslovom Patent – za žive in mrtve je, kakor pravi  avtor, njegov pogled na svet patentov, v katerem bi pravno izostreni um utegnil najti tudi kakšno nedoslednost, ki pa ne zmanjšuje lepote zgodbe, ki na komičen in poučen način prikazuje, kaj je patent.

                                                       

Posnetek iz filma Patent – za žive in mrtve, avtor: Nejc Štular

Na kratek, zanimiv in komičen način prikaže, da je patent zaščita za avtorjev vložen, denar, znanje in čas.

 

Posnetek iz filma Patent – za žive in mrtve, avtor: Nejc Štular

Nejc, ki ga je pripravil, je o sebi povedal: “Sem Nejc Štular, star sem 14 let. Rad delam stvari, pri katerih uporabljam kreativnost in domišljijo. Prosti čas preživljam z igranjem kitare ter športom, zelo rad pa se tudi družim z bratoma in sestro. Preostanek časa namenjam šoli:)”.


Posnetek iz filma Patent – za žive in mrtve, avtor: Nejc Štular

Filmček si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://youtu.be/MBpNR-BZIeA

In the ICYDK project we included a creative teenager who , with a series of short films, in his own way, close to young people, presented the selected areas of intellectual property.

A film called Patent – for the living and the dead is, as the author says, his view of the world of patents, in which the lawfully focused mind may find some inconsistency, which does not diminish the beauty of the story that shows what the patent is in a comical and informative manner.

In a short, interesting and comical way, it shows that the patent is a protection for the authors  money, knowledge and time he has invested.

Photo from a film Patent – for the living and the dead, author: Nejc Štular

Nejc has said about himself: “I’m Nejc Štular and I’m 14 years old. I like doing things which involve creativity and imagination. I spend my free time playing a guitar and practising sport, but I also love spending time with my two brothers and a sister. The rest of the time is dedicated to school:)”

You can see the video on the link below:

https://youtu.be/k9q5biW7ipk

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja